Prometni znakovi su:

– znakovi opasnosti
– znakovi izričitih naredbi
– znakovi obavijesti, s dopunskom pločom koja je sastavnim dijelom prometnog znaka
– prometna svjetla
– oznake na kolniku i nogostupu
– svjetlosne i druge oznake na cesti

Sudionici u prometu dužni su držati se ograničenja, zabrana i obveza postavljenih prometnih znakova.